Insert your alternative text

Фирмени данни

ЮМО България ЕООД
1700 София

ул." Проф.Кирил Попов" 59, вх. 2, офис 10
България

Тел: +359 2 4052988
Факс: +359 2 9733988
E-Mail: info.bg@jumo.net
Internet: www.jumo.bg

Собственик

JUMO Mess- und Regelgeräte GesmbH., Austria

Управители

инж.Томислав Маричич

Седалище

София, България

Регистрация

Фирмено дело № 1205/2007, Софийски градски съд

ЕИК

BG175219678

Забележка

Въпреки внимателната проверка на съдържанието на страницата ф-ма ЮМО България ЕООД не носи отговорност за връзки с външни страници. Съдържанието на свързани страници е отговорност единствено на техните оператори. Страницата подлежи на актуализация по всяко време.