Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Контакт с отдела по пресата

Имате въпроси? Нашият отдел по печата ще се радва на обаждането Ви.
Вашият контакт по всички въпроси за пресата и връзки с обществеността:


Анна Стоянова Николова

ЮМО България ЕООД
1700 София
ул." Проф.Кирил Попов" 59, вх. 2, офис 10
тел: 00359 24052989
факс: 00359 29733988

E-Mail: anna.nikolova@jumo.net