Повече от сензори + автоматизация
Търсене
JUMO dicoTEMP 800 JUMO digiLine <br> отваря вратата към <br> сензорната техника <br> 4.0 JUMO Разходомери JUMO пише бъдещето: вестник за клиенти на ЮМО

JUMO dicoTEMP 800

Новост в програмата на ЮМО е стрелковия термометър с микрошалтер JUMO dicoTEMP 800. Уредът е температурен регулатор с показание на текущата стойност и се отличава с оптимизирана дълбочина на вграждане.

JUMO digiLine
отваря вратата към
сензорната техника
4.0

С digiLine JUMO представя
нова бус-съвместима свързваща
система за цифрови датчици.

JUMO Разходомери

Портфолиото на JUMO се разширява
с важна величина.
Магнитно-индуктивният метод за измерване на разход е най-разпространеният в света.

JUMO пише бъдещето:

Новият безхартиен регистратор
JUMO LOGOSCREEN 600 поставя нови мащаби във функционалността и
удобството на обслужван

вестник за клиенти на ЮМО

Видяхте ли вече новия брой на вестника за клиенти на ЮМО? Разгледайте го!

Очаквайте повече. JUMO Bulgaria

Иновативни съвременни постижения за Вашия успех.

JUMO е един от водещите производители в областта на индустриалните сензори и автоматизация. Нашата иновативна производствена програма включва цялата измервателна вирига от сензора до крайното решение за автоматизация за температура, налягане, аналитична техника, разход, ниво и влажност.

Основната цел на JUMO е да предоставя на своите клиенти оптимални решения за надеждност на производствените процеси, енергийна ефективност и опртимизиране на разходите.

JUMO. More than sensors + automation