Повече от сензори + автоматизация
Търсене
JUMO digiLine <br> отваря вратата към <br> сензорната техника <br> 4.0 JUMO Разходомери JUMO пише бъдещето: вестник за клиенти на ЮМО LOGOSCREEN nt JUMO safetyM STB/STW

JUMO digiLine
отваря вратата към
сензорната техника
4.0

С digiLine JUMO представя
нова бус-съвместима свързваща
система за цифрови датчици.

JUMO Разходомери

Портфолиото на JUMO се разширява
с важна величина.
Магнитно-индуктивният метод за измерване на разход е най-разпространеният в света.

JUMO пише бъдещето:

Новият безхартиен регистратор
JUMO LOGOSCREEN 600 поставя нови мащаби във функционалността и
удобството на обслужван

вестник за клиенти на ЮМО

Видяхте ли вече новия брой на вестника за клиенти на ЮМО? Разгледайте го!

LOGOSCREEN nt

Безхартиен регистратор с 3.5" TFT цветен дисплей и сензорно обслужване

JUMO safetyM STB/STW

Конфигуриране като защитен температурен ограничител (ЗТО) или като защитен температурен монитор (ЗТМ).

Очаквайте повече. JUMO Bulgaria

Иновативни съвременни постижения за Вашия успех.

JUMO е един от водещите производители в областта на индустриалните сензори и автоматизация. Нашата иновативна производствена програма включва цялата измервателна вирига от сензора до крайното решение за автоматизация за температура, налягане, аналитична техника, разход, ниво и влажност.

Основната цел на JUMO е да предоставя на своите клиенти оптимални решения за надеждност на производствените процеси, енергийна ефективност и опртимизиране на разходите.

JUMO. More than sensors + automation