Повече от сензори + автоматизация
Търсене

mTRON T срещу човек

Панаирен модел на писта за Карера, на която едно превозно средство се контролира от автоматизираната система Юмо mTRON T.