More than sensors+automation
Търсене

JUMO dTRON 304/308/316 микропроцесорен регулатор с програмна функция (703041)

Features

 • формати 48x48, 48x96, 96x48, 96x96мм
 • универсален вход
 • един дискретен вход
 • двупозиционен, трипозиционен, трипозиционен стъпков и постоянен регулатор
 • разширяване на входове и изходи (виж каталога)
 • функции "Таймер" и "Рампа"
 • програма с 8 сегмента
 • математическа и логическа функция
 • 4 контроли на граничната стойност
 • Modbus-, Profibus DP-интерфейс
 • серийно: 1x универсален вход, 2x дискретни входа, 2x релета, 2x логически изхода
 • захранване за двупроводен преобразувател (виж каталога)
 • сертификат DIN EN 14597

Applications

 • регулиране на температура, налягане и други процесни величини

Description

Серията регулатори JUMO dTRON 3xx се състои от 4 програмируеми уреда с различен DIN-формат за регулиране на температура, налягане и други процесни величини. Температурните регулатори (TR) по DIN EN 14 597 се използват за регулиране на температурата на течни и газообразни флуиди. Контрастният многоцветен LCD дисплей за моментна, зададена стойност и обслужващо меню се състои от 2 четирипозиционни 7-сегментни, 2 едноредови 16-сегментни, 6 показания за статуса на превключващите изходи, показание на активното задание, както и на мерната единица, рампата и ръчното управление. Четири бутона позволяват лесно обслужване. Уредите могат да се програмират като дву- и трипозиционни, трипозиционни стъпкови и постоянни (непрекъснати) регулатори. Софтуера на регулаторите съдържа рампова и програмна функция, възможност за превключване на набор от параметри, два метода на оптимизация, математически и логически модул, четири лимиткомпаратора. Линеаризацията на стандартните датчици е запаметена, отделно съществува възможност за програмиране на линеаризация по желание на клиента. За удобно конфигуриране през РС е налична Setup-програма. Уредите могат да бъдат интегрирани в различни системи чрез интерфейси RS422/485 или PROFIBUS-DP. Електрическото подвързване се осъществява чрез винтови клеми от задната страна на уреда. Следната блок-схема показва възможните конфигурации на входове и изходи. Опционалните платки са универсално приложими за всички формати на серията.

Documentation
Инструкции за експлоатация
Сертификат
E-Learning-Kurs (Erklärungsvideo zum Produkt)
Software

Article number Product description Price of the full version
00432892

Download  144.exe (Kostenlose Version)  (8.4 MB)

additional information...
00445443

Download  192.exe (30-дневна пробна версия )  (22.4 MB)

additional information...