More than sensors+automation
Търсене

GL

JUMO MIDAS S07 MA - Преобразувател на налягане (401021)
JUMO MIDAS S07 MA - Преобразувател на налягане (401021) China RoHS-20 DNV-GL

  • преобразувател на налягане за измерване в течности, газове, пара, прахове
  • разрешен в корабостроенето
  • диапазони: +/- 1 bar до 100 bar относително и 1 bar до 25 bar абсолютно налягане
  • температура на измервания флуид: - 40 до 125 °C
  • точност: 0,2 % MSP (линейност)

JUMO MAERA S29 SW - Level Probe out of Titanium (404393)
JUMO MAERA S29 SW - Level Probe out of Titanium (404393) DNV-GL China RoHS-e Ex

  • Level probe for continuous level measurement in liquids
  • Measuring ranges: 100 mbar to 10 bar (1 mWS to 100 mWS)
  • Medium temperature: 0 to 50 °C
  • Accuracy: 0.3 % MSP (linearity)