Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Surface Treatment Technology

Methods

  • E polishing
  • Pickling
  • Nickel plating
  • Tin plating
  • Burnishing
  • Passivating
  • Powder coating
  • Painting
  • Barrel finishing (vibratory deburring)
  • Degreasing