Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Поддръжка & Сервиз

Качеството на нашите продукти е в основата на високото ниво на удовлетвореност на нашите клиенти. Те обаче оценяват и надеждния after-sales service и компетентната помощ. По-долу ще намерите основните сервизни услуги, които предоставяме на клиентите си. Вие можете да разчитате на тези услуги винаги и навсякъде.

JUMO services & support – компетентно, надеждно, бързо и гъвкаво !

Download - Разполагате с продукт на JUMO и Ви е необходим софтуер ? Кликнете тук, за да посетите страницата Software-Download.
Архив - Можете да намерите информация и каталожни материали за по-стари продукти на нашата страница  Product archive.

Сервиз и услуги за продукти

За компетентна помощ относно всички продукти от нашата програма ние разполагаме с широка мрежа от представителства в почти всички страни по света на пет континета. Независимо дали става дума за консултация, избор на продукт, инженеринг или оптимално боравене с нашите продукти Вие можете да разчитате на компетентни сътрудници на JUMO във Вашия район, готови да отговорят на въпросите Ви.

още ...

Поддръжка & Калибриране

Нашият сервиз ще Ви помогне да поддържате Вашите системи и съоръжения в оптимално състояние. Так ще предотвратите грешки и спиране на инсталациите. Заедно с отговорните специалисти във Вашето предприятие можем да съставим концепция (график) за поддръжка, както и да подготвяме и издаваме необходимите доклади, документация и протоколи.

още ...

Информация & Обучение

Искате да повишите качеството на процесите във Вашето предприятие или да оптимизирате някое съоръжение ? Тогава вижте предложенията на страницата на JUMO и се възползвайте опита на един от водещите световни производители на измервателна техника.

още ...

Производствен сервиз

Търсите компетентен и надежден доставчик на компоненти или системи ?
Независимо дали става дума за метални продукти, електронни модули или сензори по задание на клиента, в големи или малки количества, JUMO е Вашият партньор. От развойната дейност до производството на готовия продукт - ние можем да предложим всички стъпки от "една ръка".

още ...