Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Order literature

Моля задължително попълнете означените с (*) полета.

Вашето съобщение ще бъде обработено възможно най-бързо.

Можете да се свържете с нас на фирмените телефони в рамките на работното ни време - от 08:30 ч. до 17:30 ч.

 

 

 

Контакт
Контакт
English
Control Engineering - Basic principles and tips for practitioners (FAS 525)
Electrical Temperature Measurement (FAS 146)
Error Analysis of a Temperature Measurement System (FAS 625)
Information on high-purity water (FAS 614)
Information on conductivity measurement (FAS 624)
Information on redox voltage measurement (FAS 615)
Information on pH measurement (FAS 622)
Information on measuring ammonia in water (FAS 631)
Information on the amperometric measurement of free chlorine, chlorine dioxide and ozone in water (FAS 619)
Information on the Measurement of Hydrogen Peroxide and Peracetic Acid (FAS 628)
Explosion Protection in Europe (FAS 547)
SCR Power Controllers (FAS 620)
Functional Safety - Safety Integrity Level (FAS 630)
German
Regelungstechnik - Grundlagen und Tipps für den Praktiker (FAS 525)
Elektrische Temperaturmessung (FAS 146)
Messunsicherheit einer Temperaturmesskette (FAS 625)
Analysenmesstechnik in flüssigen Medien (FAS 637)
Reinstwassermessung (FAS 614)
Leitfähigkeitsmessung, Konzentration, TDS (FAS 624)
Messung der Redoxspannung (FAS 615)
Messung des pH-Wertes (FAS 622)
Messung von Ammoniak (FAS 631)
Amperometrische Messung von freiem Chlor, Chlordioxid und Ozon (FAS 619)
Messung von Wasserstoffperoxid / Peressigsäure (FAS 628)
Explosionsschutz in Europa - Elektrische Betriebsmittel Grundlagen, Richtlinien, Normen (FAS 547)
Thyristor-Leistungssteller (FAS 620)
Funktionale Sicherheit - Safety Integrity Level (FAS 630)
Обръщение
Фамилия*
Име*
Фирма
Отдел
Адрес*
Пощенски код*
Град*
Държава
Телефон
Факс
email-адрес*
Вашето съобщение до нас
email-address
С моето искане съм съгласен, че данните ми ще бъдат съхранени. Мога да отменя съхраняването на данните си по всяко време.
До по-нататъшно известяване съм съгласен, че ЮМО България ЕООД запазва данните ми и се свързва с мен за информационни цели.
Прочетох декларацията за поверителност и съм съгласен.

В зависимост от това дали искате заявка, техническа консултация, резервна част или аксесоар или ремонтна услуга, се нуждаем от различни данни от Вас. Събраните в този контекст данни се съхраняват.
За да обработим заявката Ви удовлетворително, е необходимо да попълните всички съществуващи полета (само полетата отбелязани с * са задължителни)
Използваме данните Ви, за да обработим Вашата заявката, като част от бизнес процеса. По-специално, ние не предаваме данни на трети страни. Статистическият анализ на анонимни набори от данни остава запазен за нас.