Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Курсове eLearning

За Вашия летящ старт

Нашата гама от услуги

  • Видеоклипове за работа с уреди на JUMO
  • Основни положения в техниката за измерване и регулиране
  • Теми от сензорика до промишлен софтуер

Вашите предимства

  • бързо въвеждане в техниката на JUMO
  • пестящо време преподаване на основополагащи теми в измервателната техника
  • курсове на немски и английски през Интернет
  • безплатна оферта
  • използване (достъп) без парола

За повече информация:

Review of our eLearning courses

Контакт

Manfred Schleicher
Телефон: +49 661 6003-396
Факс: +49 661 6003-881396
E-Mail: Manfred.Schleicher@jumo.net