Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Сензори с решаващо значение!

Сензорите на ЮМО с IO-Link за измерване на  температура и налягане


 

Продължителните прекъсвания на работа на съоръжението вече са в миналото. Новите Сензори на ЮМО за температура и налягане с IO-Link използват интегрираната диагностична функция за по-добро планиране на наличността или смяната на сензори. Освен това, отнемащите време параметризации при смяна на сензорите се елиминират, като необходимите данни се прехвърлят от по-висшата система.   

Вашите ползи накратко

  • Оптимизиране на производствения процес чрез комуникация до най-ниското полево ниво
  • Съкращаване на времето за монтаж и пускане в действие
  • Увеличаване на ефикасността на съоръжението благодарение на максимална прозрачност до сензорно ниво
  • Намаляване на разходите за поддръжка и обслужване с едновременно увеличаване на оперативната наличност на съоръжението
  • Висока степен на надеждност на процеса благодарение на дълъг живот на съоръжението и висока точност 
  • Гъвкава употреба чрез компактен тип дизайн и разнообразие от процесни връзки
Направете Вашата среща за презентация на устройството днес

Какво е IO- Link?

IO-Link е просто гъвкава – оптимизация на производствения процес чрез комуникация до най-ниското полево ниво  

Гъвкавост, оптимизация на производствения процес и възможност за дистанционно обслужване са важни параметри за работата на машини и съоръжения. Сензорите с IO- Link вече осигуряват достъп на оператора на съоръжението до най-ниското полево ниво. Необходимо е само минимално усилие за извличане на сензорна информация, параметризация и диагностика, за да се направи съвсем точна преценка за състоянието на съоръжението. Ефикасната комуникация от точка-до-точка на IO-Link се базира на добре познатата трижилна сензорна връзка, която не поставя допълнителни изисквания към  материала на окабеляването. IO-Link следователно не е полева шина (fieldbus), а по-нататъшното развитие на съществуващата и доказана технология за връзка на сензори. IO-Link е серийна двупосочна връзка от-точка –до-точка за предаване на сигнали и доставяне на енергия в рамките на всякакъв брой мрежи, полеви шини (fieldbuses), или шини за заден панел (back panel buses).

IO-LINK е бърза и пряка – съкращаване на времето за монтаж и пускане в действие

Използването на сензори с IO-Link може значително да намали усилието, което се изисква за монтаж и пускане в действие. Това предимство става възможно чрез опростено окабеляване, както и автоматизиране на пускането в действие чрез съхраняване на параметрите и мултиплициране. По време на монтажа се използват готови за инсталиране кабели, така че сглобяване не е необходимо и възможностите за грешки  се елиминират. Пускането в действие е възможно също чрез автоматизация, тъй като параметрите могат да се свалят и предоставят на устройството за секунди. Потребителите особено оценяват IO-Link заради лесното му инсталиране и параметризация, както и независимостта му от полевата шина (fieldbus). Резултатът е, че необходимостта  от окабеляване значително се намалява и че всеки сензор винаги има собствена "Лична карта" поради систематично запазване на параметричните данни. Това значително намалява количеството работа, свързана с отстраняването на проблеми.

IO-Link е просто ефикасна – повишаване на ефикасността на съоръжението поради максимална прозрачност до сензорно ниво

Край на случаите на неочаквани повреди в съоръжението поради сензорни дефекти.  Причината за това е, че интегрираните диагностични механизми позволяват ранно разпознаване и отстраняване на дефектни сензорни ситуации. Функциите, които се съдържат в сензорите – като броячи на отработени часове, драг индикатор и отчитане на дефектирали пробници/къси съединения – помагат да се отчете състоянието на сензорите достатъчно рано, за да се реагира, така че ефективността на съоръжението се увеличава значително. IO-Link предлага опцията за обмен на циклични както и ациклични данни с по-висши нива. Например, данни за параметри могат да се свалят на сензор или, алтернативно,  диагностични данни могат да се извлекат по време на работа. Поради скоростта на обмен от COM 3 с 230.4 kBaud и време на цикъл от 2 ms, данните се обменят бързо и са налични в рамките на секунди.

IO-Link спестява разходи – намаляване на разходите и същевременно увеличаване на оперативната наличност на съоръжението

IO-Link преодолява комуникационната дистанция между полевото ниво и сензорното ниво.  В резултат на това, освен променливите на процеса, могат да се предават данни за идентификация, за параметризация, както и за състоянието на устройството. Сега има налична информация, която предотвратява смесването с погрешни типове устройства по време на обмена между  устройствата. Параметризацията на сензорите се съхранява чрез наслагване, така че да може автоматично да бъде прехвърлена по време на обмена между устройствата. 
Всяко устройство с IO-Link включва Идентификатор на устройството. Master устройството с IO-Link извлича Идентификатора на устройството и може да разпредели устройството към IODD. Това предлага опцията да се различи сензорния тип (температурен сензор/сензор за налягане) от други чрез идентификатора на устройството, тъй като всеки тип сензор притежава няколко Идентификатора на устройство. Те ясно разпознават сензора и описват различните му характеристики. В резултат на това, подмяната на един сензор с друг, който се отклонява в обсега на измерване и класа на точност може веднага да бъде разпознат. Грешно инсталирания сензор незабавно се подменя с правилен такъв и дори не се запуска, което предотвратява разрушаването му или грешка по време на работа на съоръжението.

Направете Вашата среща

Downloads