Повече от сензори + автоматизация
Търсене
ЮМO thermoCOR JUMO tecLine Br-сензорите JUMO dTRANS T07 Сензори с решаващо значение! JUMO dicoTEMP 800 вестник за клиенти на ЮМО

ЮМO thermoCOR

Стандарти AMS2750 и CQI-9 описват изискванията на аерокосмическата и автомобилната индустрия относно устройствата за термични процеси използвани при термообработването.

JUMO tecLine Br-сензорите

ЮМО разширява своята програма амперометрични сензори за анализ на течности с цел окомплектоване на предлагането на дигитални сензори

JUMO dTRANS T07

Новата серия устройство JUMO dTrans T07 е двуканален температурен преобразувател с HART® комуникация, който е достъпен в два варианта: за монтаж в глава тип "В" и за монтаж на DIN-шина.

Сензори с решаващо значение!

Сензори за температура и налягане с
IO-Link

JUMO dicoTEMP 800

Новост в програмата на ЮМО е стрелковия термометър с микрошалтер JUMO dicoTEMP 800. Уредът е температурен регулатор с показание на текущата стойност и се отличава с оптимизирана дълбочина на вграждане.

вестник за клиенти на ЮМО

Видяхте ли вече новия брой на вестника за клиенти на ЮМО? Разгледайте го!

Вашият партньор за решения в автоматизацията. JUMO

Иновативни съвременни постижения за Вашия успех.

JUMO е един от водещите производители в областта на индустриалните сензори и автоматизация. Нашата иновативна производствена програма включва цялата измервателна вирига от сензора до крайното решение за автоматизация за температура, налягане, аналитична техника, разход, ниво и влажност.

Основната цел на JUMO е да предоставя на своите клиенти оптимални решения за надеждност на производствените процеси, енергийна ефективност и опртимизиране на разходите.

JUMO. More than sensors + automation