Повече от сензори + автоматизация
Търсене

Росица Георгиева

Управител ЮМО България ЕООД

Компанията JUMO - един от водещите европейски и световни производители на измервателна и регулираща техника, присъства на българския пазар от началото на 80-те години на миналия век. В началото контактите с българските клиенти се поддържат директно от отговорния офис на фирмата за Източна Европа в Австрия.

Официално ф-ма JUMO стъпва в България през 1993г., когато е регистрирано търговско представителство ЮМО Измервателни и контролни уреди (представителство на австрийския клон на компанията). Това е следствие от промяната на политическата и икономическата обстановка в страната, придобиването на икономическа самостоятелност от страна на българските предприятия, респ. увеличаване на броя на потенциалните клиенти на българския пазар. Създаването на търговското представителство е закономерна стъпка от последователната стратегия на JUMO за повсеместно присъствие на пазарите, с акцент в европейските държави.

Влизането на България в ЕС и улесняването на движението на стоки и капитали води естествено до необходимостта от създаване на собствено дружество. Така в началото на 2007 година е регистрирано ЮМО България ЕООД  като дъщерно дружество на JUMO Mess- und Regelgeräte GesmbH., Австрия.

За своето над двадесетгодишно официално присъствие на българския пазар JUMO се наложи като един от водещите доставчици на техника и услуги в областта на автоматизацията на производствени процеси. Днес уреди и системи на JUMO функционират надеждно в почти всички области на индустрията. Ние от ЮМО България се гордеем с това, че предлагаме на нашите клиенти високотехнологични качествени продукти и съдействаме за решаване на комплексни задачи в областта на КИПиА.

Близостта до клиента и решаването на неговите проблеми е върховен приоритет и стратегия на фирма JUMO. На тази цел е посветена и работата на нашия екип, позициониран в София и Варна. Структурата на ЮМО България позволява покриване на цялата територия на страната и бърза реакция в случай на необходимост. Съвместната работа с нашите пратньори от ф-ма МЕГА Инженеринг ООД пък ни позволява да предложим на клиентите надежден сервиз на нашите продукти, от една страна, и качествени инжинерингови услуги от друга.

фирмена политика